Cool School se mijenja

Početna

Podaci o autoru

Ime: Silvio Maršić

Predmet: Etika

Škola: Ekonomska škola , Imotski

Pogledaj sve članke ovog korisnika!

Sokrat

Sokrat nije ostavio ni jedno pisano djelo jer je smatrao da je knjiga mrtva i da ne može zamijeniti živi razgovor. Glavni su izvori za poznavanje njegova života i filozofije uz Ksenofontovo (Život Sokratov) i Aristotelova djela, prije svega mnogobrojni Platonovi dijalozi (osobito spisi tzv. mlađeg razdoblja - Kriton, Obrana Sokratova i dr.). Sokratova osnovna misao suprotstavlja se prije svega subjektivizmu i relativizmu sofista i nastoji iznaći u mno­golikosti i različitosti ono što je općevažeće, u promjenlji­vosti raznih osjetilnih ili predodžbenih privida i u nesi­gurnosti i slučajnosti pojedinačnog mnijenja ono što je stalno, nepromjenljivo, sigurno, zasnovano na logičkoj nužnosti. Od interesa za kozmos koji prevladava u ranijoj filozofiji, Sokrat se stoga obraća ljudskoj unutrašnjosti i antropološki i etički problem stavlja u centar svojih filozofskih razgovora. "Upoznaj sebe prva je premisa i ujedno conclusio njegova filozofiranja. Polazeći od pret­postavke "znam da ništa ne znam" Sokrat, pomoću iro­nije pokazuje sugovornicima kako je njihovo znanje temeljeno na lažnim i nepreispitanim pojmovima. "Pri­maljskom vještinom" (majeutikom) u planski vođenom razgovoru dolazi do definicije određenog pojma što se ne može temeljiti na varavim ljudskim opažanjima. Ispi­tujući pojedinačne oblike neke stvari ili pojave pomoću indukcije, dovodi do određenja njene biti i njenog pojma. Tako, npr., istraživanje pojedinog slučaja pravednosti ili nepravednosti dovodi do bitnog pojmovnog određenja pravednosti uopće koje vrijedi za sve pojedinačne sluča­jeve. Tako definiran pojam, u sebi neproturječan, osno­vni je cilj i smisao istinske objektivne spoznaje. Ne dovodi ni priroda ni osjetilnost, već jedino um do pravog pozna­vanja stvari, do zbiljskog autoritativnog znanja.


Pogledano: 3421 puta.  Dodano: 22.08.2009. 18:36:32 od Silvio Maršić
  Ocijenite članak:

Ocjena: 4.0/5 (Broj glasova: 160)