Cool School se mijenja

Početna

Podaci o autoru

Ime: Natali Biškup

Predmet: Matematika

Administrator i voditelj projekta

Pogledaj sve članke ovog korisnika!

Linearna funkcija

ponovimo

Linearna funkcija - zadaci za ponavljanje

Linearna funkcija - ponovimo

 1. U linearnoj funkciji Y=3X-5, brojevi  3 i 5 su  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
 2. Argument linearne funkcije nazivamo još i ______________________________.
 3. Vrijednost linearne funkcije ili   _ _ _ _ _ _ _  varijabla je __.
 4. Vrijednost linearne funkcije  y = 2x -4 za argument 5 je   4 5 6 7 8 9 . (zaokruži)
 5. U tablicu upiši zavisnu varijablu za odabrane x-eve za linearnu funkciju y = x-2
x

7

0

-4

0.5

y

 

 

 

 

 1. Pripada li točka (  -3,-13 ) pravcu y = -5x +2 ?     DA     NE
 2. Napiši jednu padajuću funkciju. ______________________________________
 3. Funkcija raste ako je ________________ _______________ > 0.
 4. Odsječak na osi y je određen točkom  ( 0, __ ).
 5. U linearnoj funkciji y = 6x - 3 odsječak na osi y je ___________.
 6. Pravac s jednadžbom y = ax  prolazi kroz _ _ _ _ _ _ _ _ _ tj. kroz točku (   ,   )
 7. Odredi točku ( 2,y) koja pripada pravcu y =  4x +1 .    ______________________
 8. Napiši linearnu funkciju kojom opisuješ zavisnost kupljenog broja jaja i potrošenog novca ako se jedno jaje prodaje po cijeni od 2kn. __________________________
Linearna funkcija ponovimo.doc


Pogledano: 6677 puta.  Dodano: 16.05.2012. 07:48:51 od Natali Biškup
  Ocijenite članak:

Ocjena: 2.9/5 (Broj glasova: 114)