Cool School se mijenja

Početna

Podaci o autoru

Ime: Natali Biškup

Predmet: Matematika

Administrator i voditelj projekta

Pogledaj sve članke ovog korisnika!

Četverokut

Ponovi osnovno o četverokutima

Ponovi važno o četverokutima dopunjavanjem rečenica.

Ponovimo : Četverokut

 1. Dio ravnine omeđen četirima  _ _ _ _ _ _ _ _ , sa četiri  _ _ _ _ , naziva se  četverokut.
 2. Dužine koje omeđuju četverokut nazivaju se   __ __ __ __ __ __ __ __ četverokuta.
 3. Zbroj duljina svih stranica četverokuta zovemo  _ _ _ _ _.
 4. Opseg četverokuta računamo po formuli o = __ + __ + __+__.
 5. Unutarnje kutove četverokuta označavamo malim grčkim slovima __,___,__ ;___.
 6. Stranice a i b četverokuta nazivamo  _ _ _ _ _ _ _ _ _ stranicama jer imaju zajednički vrh B.
 7. Dužina koja spaja nasuprotne vrhove četverokuta naziva se  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
 8. Koliko dijagonala ima četverokut ?  1  2  3  4 
 9. PARALELOGRAM je četverokut kojemu su nasuprotne stranice  _ _ _ _ _ _ _ _  duljina i  _ _ _ _ _ _ _ _ _.
 10. Četverokut kojemu ima samo jedan par paralelnih stranica naziva se  _ _ _ _ _ _.
 11. Paralelogram sa stranicama jednakih duljina naziva se  _ _ _ _.
 12. Pravokutnik je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  koji ima prave _ _ _ _ _ _.
 13. Kvadrat je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s jednakim duljinama stranica.
 14. Dijagonale romba međusobno su okomite.  DA    NE
 15. Dijagonale pravokutnika jednakih su duljina.  DA   NE
 16. Dijagonale paralelograma uvijek su jednakih duljina    DA  NE
 17. Šiljasti kutovi paralelograma (α i γ) su  _ _ _ _ _ _ _.
 18. Šiljasti i tupi kut paralelograma (α i ß ) zajedno iznose _____stupnjeva.
 19. Kako se zovu stranice trapeza koje nisu paralelne? _______________________
 20. Koliki je zbroj svih kutova u četverokutu ?  α + ß + γ + δ =_______
četverokut ponovimo.doc


Pogledano: 7576 puta.  Dodano: 16.05.2012. 07:51:33 od Natali Biškup
  Ocijenite članak:

Ocjena: 2.9/5 (Broj glasova: 115)