Cool School se mijenja

Početna

Podaci o autoru

Ime: Natali Biškup

Predmet: Matematika

Administrator i voditelj projekta

Pogledaj sve članke ovog korisnika!

KOCKA


KOCKA

Kocka je jednakostranična, pravilna šesterostrana prizma.

kocka a1.jpg

DIJAGONALE KOCKE
  • Plošna dijagonala d1 povezuje vrhove iste strane
Dužinu plošne diajgonale izračunamo: d12= a2 + a2

  • Prostorna dijagonala d povezuje dva naspurotna vrha, koji ne leže na istoj strani.
Dužinu prostorne dijagonale izračunamo: d2 = d12 + a2

DIJAGONALNI PRESJEK

kocka2x.jpg

To je presjek kocke s ravninom koja prolazi uzduž plošne dijagonale.

Dijagonalni presjek kocke je pravokutnik s dužinom d1 i širinom a.

Površina presjeka = d1 . aMREŽA KOCKE I NJENA POVRŠINA
Mrežu kocke čini šest kvadrata.

mreza.jpg

Površina svakog kvadrata je a2. Površina svih strana koje omeđuju kocku (oplošje) je zbroj površina tih šest jednakih kvadrata.

P = 6.a2


VOLUMEN KOCKE

Volumen je prostor koji neko tijelo zauzima.

Volumen kocke računamo po osnovnoj formuli V = B . v.
Baza kocke (B) kocke je kvadrat s površinom B = a2 .
Visina kocke je jednaka osnovnom bridu a.

Stoga volumen (zapremina) kocke iznosi V = a2.a ili V = a3


Kako izračunati koliko mililitara vode nastane otapanjem kockice leda stranice 2 cm?
Volumen te kockice je V=2x2x2 =8 cm3.
8 cm3 je jednako 8ml vode.

Pogledano: 65567 puta.  Dodano: 27.06.2007. 20:21:49 od Natali Biškup
  Ocijenite članak:

Ocjena: 3.0/5 (Broj glasova: 264)